Johny Johansson Johny Johansson
Tfn: 070 - 591 26 25
johny@elektrokyl-ab.se

Anna Johansson Anna Johansson
Tfn: 070 - 813 81 61
anna@elektrokyl-ab.se   Ekonomi och administration

 

Richard Högman Richard Högman
Tfn: 070 - 567 17 50
richard@elektrokyl-ab.se
Svetsreparationer

Henrik Karlsson Henrik Karlsson
Tfn: 070 - 950 40 54
svets@elektrokyl-ab.se
Svetsreparationer

Ingemar Jonsson Ingemar Jonsson
Tfn: 070 - 570 87 88
ingemar@elektrokyl-ab.se
Reparationer av högtryckstvättar 
och elverktyg

 

Robin JohanssonRobin Johansson
robin@elektrokyl-ab.se

Elektrokyl AB, Tallhagsgatan 8, 531 40 Lidköping | Tel: 0510-602 10 | E-post: info@elektrokyl-ab.se