Vi ser nya möjligheter!

Elektrokyl har en mer omfattande verksamhet än vad namnet ger intryck av. Vi har ambitionen att förutse våra kunders framtida behov och har skapat oss nya nischer och verksamhetsområden. Den gemensamma nämnaren är kvalitet. Vi vill motsvara våra kunders förväntningar på oss som installatör, leverantör, serviceverkstad och samarbetspartner.

Med duktiga och noggranna medarbetare är det möjligt för oss att leva upp till vårt främsta mål: "Elektrokyl skall vara välkänt och respekterat för god kvalitet och leveranssäkerhet."

 

Nyheter

Semesterstängt v28-30
2018-07-04 | nyhets border Se alla nyheter

Elektrokyl AB, Tallhagsgatan 8, 531 40 Lidköping | Tel: 0510-602 10 | E-post: info@elektrokyl-ab.se